Category - Phun thêu cung mày

Phun thêu cung mày

Phun thêu cung mày

Cung mày bạn bị sụp xuống làm cho khuôn mặt tối đi, làm giảm đi nét thanh tú của khuôn mặt hay cung mày bị xâm hư làm cho cung mày bên cao bên thấp, lem nhem, nhiều…

​​