Category - Cấy ghép mỡ vào mông

Cấy ghép mỡ vào mông

Cấy ghép mỡ vào mông

Cấy ghép mỡ của chính cơ thể bệnh nhân vào mông là một trong những cách tốt nhất để tạo ra một đôi mông quyến rũ. Vì đây là mỡ được lấy từ cơ thể riêng của bạn…

​​