Category - Cấy ghép mỡ vào mặt

Cấy ghép mỡ vào mặt là gì ?

Cấy ghép mỡ vào mặt

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau trên mặt có thể có những chỗ khuyết lõm không đều, có thể do tuổi tác ngày càng cao khiến khối lượng mỡ ngày càng tiêu hao đi, có khi do thương…

​​