Category - Chữa tật bẩm sinh

PHỤC HỒI MŨI MÔI BÌNH THƯỜNG HOÀN TOÀN SAU VÀ SỨT MÔI LẦN ĐẦU

Chữa tật bẩm sinh

Tật bẩm sinh môi mũi chiếm một tỉ lệ khá lớn trong cộng đồng dân số. Hàng năm con số trẻ em phải vá môi từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn em trên cả nước. Trong…

Chữa các tật bẩm sinh

Chữa tật bẩm sinh

Các tật tim bẩm sinh có thể có từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp. Các dị tật tim bẩm sinh có thể được phân thành nhiều loại và cũng có nhiều cách phân loại dị tật…

​​